Tuyển Kế toán tổng hợp
23/03/2017
Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của công ty, cho nên chúng tôi cần tuyển một vị trí kế toán tổng hợp