TADANO TR250 (25 tấn)

Danh mục: Cẩu bánh lốp
TADANO TR250 (25 tấn)
In Stock
Liên hệ
Nhật Bản

Loại: Cần cẩu bánh lốp

Model: TADANO TR250 

Trọng tải: 25 tấn

Cập nhật